Asfalt na Rekreacyjnej

Dojazd do Kabackiej Przystani Gardens nie tylko ul. Działkową. Rozpoczęto układnie asfaltu na ul. Rekreacyjnej od „Deptaka Hanki”, aż do ul. Spacerowej. Od kwietnia br. została oddana w ręce mieszkańców ul. Rekreacyjna dzięki współpracy Gminy Piaseczno z JDM Deweloper. Dzisiaj na warstwę tłucznia, układany jest asfalt.

Ul. Rekreacyjna stanowi świetną alternatywę dla ul. Działkowej. Jest to droga lokalna zlokalizowana równolegle do ul. Działkowej. Dojazd do osiedla Kabacka Przystań Residence i Kabacka Przystań Gardence od ul. Puławskiej całkowicie pomija jazdę ul. Działkową.

Kwestią czasu powstanie jest kolejnych dróg dojazdowych, przedłużenie ul. Cyraneczki, Puławskiej BIS itd. Drogi powstawały, powstają i będą powstawać możenie nie w tak krótkim czasie jak wszyscy by tego oczekiwali, natomiast zmiany widać na przykładzie ul. Rekreacyjne. Czas na ul. Działkową…

Udostepnij:
Standardy realizacji
Zmiany aranżacyjne
Wykończenie mieszkań GM
Kredyt
KP serwis