Gwarantujemy wykonanie segmentów OPITMAL i PRESTIGE zgodnie z procedurami KPconcept

 

Podstawowe kryteria standardu KPconcept:
 • 300 m w promieniu Rezerwatu Przyrodniczego Lasu Kabackiego
 • teren Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • ogrody w 100% segmentów OPTIMUM i PRESTIGE
 • 50% udziału powierzchni biologicznie czynnej
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9,
 • niska zabudowa do 12m
 • strefa rekreacji do wyłącznego
 • lokalizacja przy drogach lokalnych charakteryzujących się obniżonym poziomem ruchu
 • dwa miejsca postojowe przypadające na jeden segment OPTIMUM
 • garaż oraz  miejsce postojowe przypadające na jeden segment PRESTIGE
 • ograniczenie terenów wspólnych do skweru i strefy rekreacji oraz drogi dojazdowej w celu ograniczenia kosztów zarządzania nieruchomością wspólną
 • własność gruntu zapewniająca prywatność oraz kontrole nad kosztami
 • instalacje oświetleniowe na drodze wewnętrznej w ekologicznym systemie LED
 • domofon w systemie GSM