„Umowa deweloperska od Dewelopera”

Podpisz umowę deweloperską w ciągu 10 dni od rezerwacji dowolnej willi, a koszty UD pokryje deweloper.

REGULAMIN PROMOCJI „Umowa deweloperska od dewelopera”

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady oferty promocyjnej „umowa deweloperska od dewelopera” (zwanej dalej „Promocją).
  2. Organizatorem Promocji jest Deweloper.
  3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Deweloper JDM Sp. z o.o. Sp. k., prowadząca działalność pod adresem: al. KEN 93, 02-777 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9512457345, o nadanym numerze REGON: 369672127, o nadanym numerze KRS: 0000722796,
  2. Inwestycja Inwestycja  „KABACKA PRZYSTAŃ GARDENS” realizowana przez Dewelopera  JDM Deweloper w  miejscowości  Józefosław,  Gmina  Piaseczno.

c)    Klient Osoba zainteresowana zawarciem Umowy z Deweloperem.

d)   Willa Nieruchomość – lokal mieszkalny oferowany przez Dewelopera w ramach Inwestycji w Enklawie Borówki, Enklawie Poziomki, Enklawie Maliny

Okres Promocji  Okres od dnia 14 kwietnia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku lub do dnia wyczerpania Willi.

Umowa   umowa deweloperska w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz. 1377 z późn. zm.).

W ramach Promocji Deweloper pokrywa koszty umowy deweloperskiej.Warunkiem udziału w promocji jest zawarcie umowy deweloperskiej w ciągu 10 dni od podpisania umowy rezerwacyjnej.

Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Dewelopera.

Klientom nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów umowy deweloperskiej.

Deweloper zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jak również zakończenia Promocji przed upływem Okresu Promocji.

Udostepnij:
Standardy realizacji
Zmiany aranżacyjne
Wykończenie mieszkań GM
Kredyt
KP serwis