Współpraca Dewelopera z Gminą w sprawie drogi 5KDD -> 10KDL

5 lutego 2019
Kabacka Przystań

W czyim obowiązku jest budowa drogi prowadzącej do nowego osiedla – gminy czy inwestora? Teoretycznie odpowiedź jest prosta. Jeśli droga ma mieć charakter drogi wewnętrznej – odpowiada za nią deweloper. Za drogi publiczne odpowiada natomiast gmina. Mówi o tym wyraźnie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”.

Czy jest możliwość zawarcia porozumienia między deweloperem, a gminą w sprawie budowy drogi? Tak. Owocem takiej konwencji jest umowa zawarta w 2017r. między Gminą Piaseczno, a deweloperem o przygotowanie procesu inwestycyjnego i realizacji inwestycji drogowej. Porozumienie zakładało przygotowanie przez dewelopera projektu budowy drogi 5 KDD (10KDL) na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu wraz z budową obiektu mostowego nad Kanałem Jeziorki oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Projekt został wykonany w terminie i przekazany do Gminy Piaseczno. Obecnie w ciągu projektowanego pasa drogowego ulicy 10KDL zlokalizowany jest istniejącym ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m z wydzieloną drogą dla rowerzystów. W ramach opracowanej dokumentacji została zaprojektowana jezdnia o szerokości 5,5 m, która zostanie wykonana z nawierzchni asfaltowej.

*Gmina Piaseczno wkrótce złoży wniosek o ZRID dla 10KDL. Dodatkowo w budżecie na 2019r. zostały zabezpieczone środki na kontynuację prac projektowych dla tej drogi.

*http://jozefoslawdwazero.pl/co-nowego-na-naszych-ulicach-27-01-2019/?fbclid=IwAR13NPtQvbCGHHKHi6tVnGG3Oxct0aiECFi9A_5dFSco30zHKwMhq5BvliE

Udostepnij: